zondag 19 april 2020

Gemeenschapshuis weer open.
Corona-update;

Voor iedereen blijft gelden:
·        Was vaak uw handen.
·        Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
·        Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
·        Schud geen handen.
·        Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
·        70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
·        Werk zoveel mogelijk thuis.

·        Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Persconferentie coronavirus: nieuwe regels per 1 juli 2020 in eenvoudige taal
Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli 2020.
De belangrijkste dingen leggen we uit.
Regels binnen
 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag.
  Maar alleen als u een plek reserveert.
  En u krijgt een gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
  U reserveert een plek.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.maandag 2 maart 2020

VERHUURPROGRAMMA MAANDEN MAART, APRIL en MEI 2020


MAART
week 10

01 zondag
02 maandag- leerlingen fanfare van 15.00- 17.00 
03 dinsdag- fanfare 
04 woensdag
05 donderdag -MBVO - Reijmerklank 
06 vrijdag - Joko 
07 zaterdag 
08 zondag

week 11

09 maandag -leerlingen fanfare van 15.00-17.00 uur
10 dinsdag -  fanfare 
11 woensdag 
12 donderdag-  MBVO  - Reijmerklank 
13 vrijdag- Joko -vervallen
14 zaterdag  
15 zondag 

week 12

16 maandag- leerlingen fanfare van 15.00-17.00 uur vervallen / avonds optie ziggo vervallen
17 dinsdag - fanfare -vervallen
18 woensdag - Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok tot 18.00 uur vervallen/ 's avonds extra repetitie fanfare vervallen
19 donderdag -MBVO vervallen -  's avonds Reijmerklank vervallen
20 vrijdag -Joko  -vervallen
21 zaterdag -Korentreffen Reijmerklank vervallen
22 zondag

week 13

23 maandag - leerlingen fanfare van 15.00-17.00 uur vervalllen /extra repetitie fanfare vervallen
24 dinsdag - fanfare vervallen
25 woensdag 
26 donderdag- MBVO- 's  vervallen/ avonds Reijmerklank vervallen
27 vrijdag- Joko vervallen /  bijeenkomst Communiewerkgroep 19.00-22.30 uur vervallen
28 zaterdag  
29 zondag

week 14
30 maandag-leerlingen fanfare van 15.00-17.00 uur vervallen
31 dinsdag - fanfare vervallen

APRIL

01 woensdag 
02 donderdag -MBVO  -'s avonds Reijmerklank  vervallen
03 vrijdag- Joko /
vervallen
04 zaterdag 
05 zondag 

week 15

06 maandag-leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur vervallen / Zij-actief 19.00 uur vervallen
07 dinsdag- fanfare 
08 woensdag - Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok tot ca. 18.00 uur vervallen
09 donderdag- MBVO  vervallen- Reijmerklank  vervallen
10 vrijdag-  Joko vervallen
11 zaterdag
12 zondag 

week 16

13 maandag- leerlingen fanfare van 15.00 tot 16.30 uur vervallen
14 dinsdag- fanfare vervallen
15  woensdag - bijeenkomst Communiewerkgroep 19.00-22.30 uur vervallen
16 donderdag - MBVO vervallen - Reijmerklank vervallen
17 vrijdag - Joko vervallen
18 zaterdag - optie KidZ vervallen
19 zondag -

week 17

20 maandag- leerlingen fanfare van 15.00-16.30 uur vervallen
21 dinsdag- fanfare vervallen
22 woensdag
23 donderdag - MBVO vervallen/  Reijmerklank vervallen
24 vrijdag -Joko vervallen
25 zaterdag feestweekend BMR vervallen
26 zondag

week 18

27 maandag -KONINGSDAG  vervallen/  zaal v. gemeente vervallen
28 dinsdag - fanfare vervallen
29 woensdag
30 donderdag -MBVO
-vervallen Reijmerklank vervallen

MEI

01 vrijdag - Joko 
vervallen
02 zaterdag - optie KidZ vervallen
03 zondag

week 19

04 maandag-leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur 
05 dinsdag- fanfare  vervallen
06 woensdag
07 donderdag- MBVO vervallen - Reijmerklank verrvallen
08 vrijdag- Joko vervallen 
09 zaterdag 
10 zondag 

week 20

11 maandag-leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur 
12 dinsdag- fanfare vervallen
13 woensdag
14 donderdag- MBVO vervallen - Reijmerklank vervallen
15 vrijdag- Joko vervallen
16 zaterdag 
17 zondag

week 21

18 maandag-leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur 
19 dinsdag- fanfare vervallen
20 woensdag 
21 donderdag- MBVO  vervallen- Reijmerklank verrvallen
22 vrijdag- Joko -vervallen
23 zaterdag 
24 zondag 

week 22

25 maandag -leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur 
26 dinsdag -fanfare vervallen
27 woensdag
28 donderdag- MBVO  vervallen- Reijmerklank vervallen
29 vrijdag- Joko vervallen
30 zaterdag

31 zondag 

Agenda vaste huurders:
- maandagmiddag - leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur 's avonds vrij
   in huiskamer kaarten ouderen.
- dinsdagavond - fanfare
- donderdagochtend - MBVO - avond Reijmerklank 
- vrijdagavond -avond  Joko 

AGENDA;

vrijdag 12 juni Joko geen repetitie

zaterdag 04 juli optie buitenplein Cas en Petra
vervallen
zondag 5 juli buitenterrein en zaal fanfare vervallen
dinsdag 14 en 18 juli fanfare vervallen vervallen

dinsdag 18 augustus fanfare repetitie
vervallen

woensdag 16 september  Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok  vervallen

Zaterdag 4 oktober fanfare hele zaal ( zaterdag 3 okt. opbouwen)
woensdag 21 oktober  Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok

maandag 26 oktober Zij-actief

zaterdag 14 november buffetzaal
woensdag 18 november  Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok
vervallen
woensdag 16 december  Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok vervallen


AGENDA 2021

zaterdag 10 april 2021 - hele zaal hele dag Wandelver. Vilt.

dinsdag 31 mei 2016

Geslaagde Klussendag!

Afgelopen zaterdag hebben deze "kanjers" gezellig samen geklust bij het gemeenschapshuis A gen Ing
Er werd in korte tijd heel veel werk verzet. Na afloop natuurlijk ook een kleine traktatie!
Namens het stichtingsbestuur allemaal hartelijk dank!

vrijdag 15 april 2016

NIEUW DAK EN ZONNECOLLECTOREN GEMEENSCHAPSHUIS A GEN ING

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem zijn er nieuwe pannen-dakisolatie en zonnecollectoren geplaatst.woensdag 3 oktober 2012

Burendag van Oranje fonds weer prima verlopen!

Ook dit jaar kunnen we als stichtingsbestuur weer terugkijken op een prima verlopen burendag. Via het Oranje fonds kregen we weer een positieve beschikking en konden vijfhonderd euro besteden op de burendag. Dit jaar is gekozen om de kapot gewaaide erfafscheiding bij de entree te vervangen.
Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers is dit bijzonder goed gelukt en kunnen we terugkijken op een geslaagde, gezellige burendag!

donderdag 16 augustus 2012

Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok naar gemeenschapshuis A gen Ing


Door de sluiting van Timpaan in Gulpen is de Ouderensociëteit Gulpen-Reijmerstok genoodzaakt om te zoeken naar een andere lokaliteit voor hun maandelijkse bijeenkomsten. Het bestuur van de sociëteit is van mening dat een geschikte lokaliteit in de kern Gulpen niet voorhanden is en heeft besloten om te kiezen voor gemeenschapshuis A gen Ing. De sociëteit heeft ruim honderd leden waarvan er ongeveer 25 uit Reijmerstok komen.
Het feit dat de bijeenkomsten voortaan in Reijmerstok worden gehouden zou wellicht voor andere 55-plussers uit ons dorp een reden kunnen zijn om ook lid te worden. De bijeenkomsten vinden plaats - op een paar uitzonderingen na-  elke derde woensdagmiddag van de maand.

woensdag 14 september 2011

Burendag 2011

Ook dit jaar organiseren wij als stichtingsbestuur weer de burendag. Via het Oranjefonds hebben we de toezegging, dus we kunnen weer samen aan de slag.
Wat willen we doen en wanneer....
Op zaterdag 24 september a.s. vanaf 9.30 uur gaan we een stuk "afrastering" maken langs het evenementenplein. Er moeten ca. 10 "gaatjes" in de grond gegraven worden dus we vragen wat mensen die met een schop overweg kunnen. Het zijn dunne ijzeren paaltjes waar een ketting aan vast gemaakt zal worden. Verder willen we de banken verven. Als we met genoeg mensen zijn is het twee uurtjes werk. Wij zorgen voor koffie en vlaai!!!

donderdag 25 augustus 2011

Gulpener bierfeesten 2011 met een verrassing !

Afgelopen zondag werd het stichtingsbestuur op een wel zeer leuke wijze in het zonnetje gezet. Ieder jaar wordt op de Gulpener bierfeesten de "Gulpener Duim" uitgereikt.
Deze stimuleringsprijs voor bijzondere initiatieven voor en door de gemeenschap van Gulpen-Wittem is 6 jaar geleden ingesteld bij het afscheid van de toenmalig directeur van de Gulpener Brouwerij, Paul Rutten. Deze bestemde de giften die hij bij zijn afscheid kreeg voor een speciaal fonds.
Het toekenningscomité heeft dit jaar het oog laten vallen op het stichtingsbestuur gezien de inspanningen die zij verricht hebben om het gemeenschapshuis te kunnen realiseren.
Een zeer moeizaam jaren durend traject maar met een mooi resultaat.
Voor het stichtingsbestuur een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Gulpener duim 2011 voor Stichting
zondag 15 mei 2011

zondag 13 maart 2011

Buitenberging en -keuken in aanbouw

Al vele zaterdagen zijn een aantal vrijwilligers bezig met de bouw van de berging en buitenkeuken. Onder supervisie van Chris Drijvers en Bert Wouters ontstaat er een mooi stukje vakwerk. Hieronder enkele foto's.vrijdag 3 december 2010

Klussendag A gen Ing

Zaterdag 11 december a.s. gaat de klussendag niet door. De leverancier van de planten heeft aangegeven onder deze barre weersomstandigheden de planten niet te kunnen leveren.
We zullen dus moeten wachten op betere tijden.

zondag 28 november 2010

Klauternest "Kékes" klaarHet speeltoestel is klaar!!
De stichting heeft in samenwerking met Jeugd-en Jongerenwerk De Düvelkes het speeltoestel "ruimtenet" geplaatst. Dit werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Gulpen-Wittem en het Coöperatiefonds van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Een prachtig speeltoestel voor kinderen van 5 tot 12 jaar eronder valdempende matten afgewerkt met kunstgras. Nu de rest van het plein nog afwerken....

zondag 21 februari 2010

donderdag 11 februari 2010

Succesvolle opening A gen Ing

Beste bestuursleden,

De opening was een groot succes. Jacqueline, Bert en Jof gefeliciteerd met jullie gemeentelijke onderscheiding. Ondanks dat ze ons 5 jaar aan het lijntje gehouden hebben, moeten jullie dit niet zien als een doekje voor het bloeden, maar als een bedankje van de Reijmerstokse gemeenschap. Zo hebben de aanvragers (Nicole, Clarien en Jos) het ook bedoelt!
Nicole en Clarien bedankt voor jullie enorme inzet bij de opening van A gen Ing.
Het was perfect verlopen.
Veel mensen zijn al van plan een feestje te boeken via Casper en Petra.
Ik roep de verenigingen dan ook op om snel een jaarprogramma in te dienen, zodat we zelf niet in de knel komen. Want het gemeenschapshuis is vooral voor de verenigingen. Organiseer zelf activiteiten in ons mooie nieuwe onderkomen.
Groeten,
Rina.

zaterdag 9 januari 2010

zondag 27 december 2009