zondag 20 december 2020

Sinds zaterdag 5 juni 2021 mogen we weer beperkt open!

Voorwaarden die voor alle publieke toegankelijke locaties gelden;

 Iedereen houdt 1,5 meter afstand.   

 • Reserveren is verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht. 
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen. 
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit geldt voor alle locaties waar er geen doorstroom van mensen is. Dat zijn locaties waar mensen veelal zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek. Dit geldt niet voor locaties waar er een doorstroom van mensen is. 
 • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan
 • In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten


AGENDA 2021
zaterdagmiddag 9 januari 2021- buffetzaal Cas en Petra - vervallen
zaterdagavond 6 februari - optie Jonkheid kwis vervallen
vrijdagavond 12 februari - digita uitzendig kwis van 20.00 - 23.00 uur - Durchduujerkes
dinsdag  16 februari - digitale uitzending- optreden artiest-13.00-15.00 uur Durchduujerkes
zaterdagmiddag  6 maart 2021- buffetzaal Cas en Petra-vervallen

 Woensdag 17 maart 2021 -  hele zaal Tweede kamer-verkiezingen.
zaterdag 10 april 2021 - hele zaal hele dag Wandelvereniging Vilt vervallen
Zaterdag 17 april  2021 - 's avonds - buffetzaal Jonkheid Reijmerstok voor digitale ledenvergadering
Woensdagen : 2,9,16,21 juni enkele kinderen voorbereiding Vormsel
Elke dinsdag vanaf 5 juni repetitie Fanfare St. Franciscus
Vakantie fanfare; maand augustus.
-----------------------------------------------------------
Zaterdag 3 juli Kerkbestuur van 15.00-18.00 uur buffetzaal.
Woensdag 7 juli - huisje Braken Joko instrumenten sorteren
woensdag 7 juli - buffetzaal 's avonds vergadering Poortencomité
dinsdag 10 juli - repetitie fanfare vervallen
vrijdag 23 juli- Joko
------------------------------------------------------------
Woensdag 1 september - 's avonds KVW
maandag  27 september - 19.30 uur Zij-Actief.
-----------------------------------------------------------

zaterdag 2 oktober opbouwen KiDZ - Fanfare

zondag 3 oktober vanaf +/- 11 uur KiDZ- Fanfare

-----------------------------------------------------------

zondag 19 december late namiddag Kerstactiviteit- Fanfare

 

Agenda 2022

Zaterdag 9 april optie hele zaal wandelvereniging Vilt-Bloesemtocht. 
Woensdag 27 april Koningsdag ( optie).

Agenda vaste huurders:

- maandagmiddag - leerlingen fanfare 15.00-16.30 uur 's avonds vrij
   in huiskamer kaarten ouderen.
- dinsdagavond - fanfare
- donderdagochtend - MBVO - avond Reijmerklank 

- vrijdagavond -avond  Joko 
zondag 19 april 2020

Gemeenschapshuis weer open.
Corona-update;

Voor iedereen blijft gelden:
·        Was vaak uw handen.
·        Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
·        Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
·        Schud geen handen.
·        Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
·        70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
·        Werk zoveel mogelijk thuis.

·        Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Persconferentie coronavirus: nieuwe regels per 1 juli 2020 in eenvoudige taal
Op woensdag 24 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona en de nieuwe regels. Het gaat om regels voor binnen en buiten per 1 juli 2020.
De belangrijkste dingen leggen we uit.
Regels binnen
 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag.
  Maar alleen als u een plek reserveert.
  En u krijgt een gezondheidscheck.
Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.
Huurders moeten zorgen voor een lijst van deelnemers i.v.m. bron- en contactonderzoek
Regels buiten
 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen.
  Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen.
  U reserveert een plek.
  En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.dinsdag 31 mei 2016

Geslaagde Klussendag!

Afgelopen zaterdag hebben deze "kanjers" gezellig samen geklust bij het gemeenschapshuis A gen Ing
Er werd in korte tijd heel veel werk verzet. Na afloop natuurlijk ook een kleine traktatie!
Namens het stichtingsbestuur allemaal hartelijk dank!

vrijdag 15 april 2016

NIEUW DAK EN ZONNECOLLECTOREN GEMEENSCHAPSHUIS A GEN ING

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem zijn er nieuwe pannen-dakisolatie en zonnecollectoren geplaatst.woensdag 3 oktober 2012

Burendag van Oranje fonds weer prima verlopen!

Ook dit jaar kunnen we als stichtingsbestuur weer terugkijken op een prima verlopen burendag. Via het Oranje fonds kregen we weer een positieve beschikking en konden vijfhonderd euro besteden op de burendag. Dit jaar is gekozen om de kapot gewaaide erfafscheiding bij de entree te vervangen.
Dankzij de medewerking van vele vrijwilligers is dit bijzonder goed gelukt en kunnen we terugkijken op een geslaagde, gezellige burendag!

donderdag 16 augustus 2012

Ouderensoos Gulpen-Reijmerstok naar gemeenschapshuis A gen Ing


Door de sluiting van Timpaan in Gulpen is de Ouderensociëteit Gulpen-Reijmerstok genoodzaakt om te zoeken naar een andere lokaliteit voor hun maandelijkse bijeenkomsten. Het bestuur van de sociëteit is van mening dat een geschikte lokaliteit in de kern Gulpen niet voorhanden is en heeft besloten om te kiezen voor gemeenschapshuis A gen Ing. De sociëteit heeft ruim honderd leden waarvan er ongeveer 25 uit Reijmerstok komen.
Het feit dat de bijeenkomsten voortaan in Reijmerstok worden gehouden zou wellicht voor andere 55-plussers uit ons dorp een reden kunnen zijn om ook lid te worden. De bijeenkomsten vinden plaats - op een paar uitzonderingen na-  elke derde woensdagmiddag van de maand.

woensdag 14 september 2011

Burendag 2011

Ook dit jaar organiseren wij als stichtingsbestuur weer de burendag. Via het Oranjefonds hebben we de toezegging, dus we kunnen weer samen aan de slag.
Wat willen we doen en wanneer....
Op zaterdag 24 september a.s. vanaf 9.30 uur gaan we een stuk "afrastering" maken langs het evenementenplein. Er moeten ca. 10 "gaatjes" in de grond gegraven worden dus we vragen wat mensen die met een schop overweg kunnen. Het zijn dunne ijzeren paaltjes waar een ketting aan vast gemaakt zal worden. Verder willen we de banken verven. Als we met genoeg mensen zijn is het twee uurtjes werk. Wij zorgen voor koffie en vlaai!!!

donderdag 25 augustus 2011

Gulpener bierfeesten 2011 met een verrassing !

Afgelopen zondag werd het stichtingsbestuur op een wel zeer leuke wijze in het zonnetje gezet. Ieder jaar wordt op de Gulpener bierfeesten de "Gulpener Duim" uitgereikt.
Deze stimuleringsprijs voor bijzondere initiatieven voor en door de gemeenschap van Gulpen-Wittem is 6 jaar geleden ingesteld bij het afscheid van de toenmalig directeur van de Gulpener Brouwerij, Paul Rutten. Deze bestemde de giften die hij bij zijn afscheid kreeg voor een speciaal fonds.
Het toekenningscomité heeft dit jaar het oog laten vallen op het stichtingsbestuur gezien de inspanningen die zij verricht hebben om het gemeenschapshuis te kunnen realiseren.
Een zeer moeizaam jaren durend traject maar met een mooi resultaat.
Voor het stichtingsbestuur een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Gulpener duim 2011 voor Stichting
zondag 15 mei 2011

zondag 13 maart 2011

Buitenberging en -keuken in aanbouw

Al vele zaterdagen zijn een aantal vrijwilligers bezig met de bouw van de berging en buitenkeuken. Onder supervisie van Chris Drijvers en Bert Wouters ontstaat er een mooi stukje vakwerk. Hieronder enkele foto's.vrijdag 3 december 2010

Klussendag A gen Ing

Zaterdag 11 december a.s. gaat de klussendag niet door. De leverancier van de planten heeft aangegeven onder deze barre weersomstandigheden de planten niet te kunnen leveren.
We zullen dus moeten wachten op betere tijden.

zondag 28 november 2010

Klauternest "Kékes" klaarHet speeltoestel is klaar!!
De stichting heeft in samenwerking met Jeugd-en Jongerenwerk De Düvelkes het speeltoestel "ruimtenet" geplaatst. Dit werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Gulpen-Wittem en het Coöperatiefonds van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Een prachtig speeltoestel voor kinderen van 5 tot 12 jaar eronder valdempende matten afgewerkt met kunstgras. Nu de rest van het plein nog afwerken....

zondag 21 februari 2010

donderdag 11 februari 2010

Succesvolle opening A gen Ing

Beste bestuursleden,

De opening was een groot succes. Jacqueline, Bert en Jof gefeliciteerd met jullie gemeentelijke onderscheiding. Ondanks dat ze ons 5 jaar aan het lijntje gehouden hebben, moeten jullie dit niet zien als een doekje voor het bloeden, maar als een bedankje van de Reijmerstokse gemeenschap. Zo hebben de aanvragers (Nicole, Clarien en Jos) het ook bedoelt!
Nicole en Clarien bedankt voor jullie enorme inzet bij de opening van A gen Ing.
Het was perfect verlopen.
Veel mensen zijn al van plan een feestje te boeken via Casper en Petra.
Ik roep de verenigingen dan ook op om snel een jaarprogramma in te dienen, zodat we zelf niet in de knel komen. Want het gemeenschapshuis is vooral voor de verenigingen. Organiseer zelf activiteiten in ons mooie nieuwe onderkomen.
Groeten,
Rina.

zaterdag 9 januari 2010

zondag 27 december 2009